Пакети Енергиен баланс

Осъзнатите хора все повече обръщат внимание на енергийния си баланс и на придобиването на инструменти, с които реално, ефективно, надеждно да управляват енергията си в желаната от тях посока.

Енергийният баланс чрез метода кинезиология може да се случи като еднократно действие за дадена ситуация, проблем или цел. От моите наблюдения и дългогодишен опит с хора, които се доверяват на мен и на метода, вярвам, че най-цялостни и пълноценни резултати има при холистични програми.

Постоянството в енергийния баланс дава качествено отражение върху всички аспекти в живота ни.

На вашето внимание представям трите пакетни предложения за Енергиен баланс:

Базов пакет Енергиен баланс и осъзнаване: Получавате всеки месец 1 кинезиологичен баланс с времетраене 60-90 минути, включващ определяне на целта/областта за подобрение/намерението ви; намиране на блокираната емоция, която поражда енергийния дисбаланс; цялостна картина на протичането на 14-те енергийни канала чрез мускулни тестове; избор от множество техники за балансиране на меридианната енергия; дейности за поддържане на постигнатия енергиен баланс самостоятелно; осъзнатост и яснота относно цялостното ви благоденствие и енергиен баланс

+ Изграждане на 12-месечна стратегия за Благоденствие

+ Подарък книга Клетъчно хранене с Дени. Холистичен наръчник за здравословна грижа и любов към себе си.

Цена на Базов пакет: 960 лв/годишно. (Предплащат се 480 лв преди започване на първия 6-месечен период и 480 лв преди започване на втория 6-месечен период) 
Цена за участие в програмата на месец: 80 лв.  

Холистичен пакет Енергиен баланс на всички нива: Получавате всеки месец 1 кинезиологичен баланс с времетраене 60-90 минути, включващ определяне на целта/областта за подобрение/намерението ви; намиране на блокираната емоция, която поражда енергийния дисбаланс; цялостна картина на протичането на 14-те енергийни канала чрез мускулни тестове; избор от множество техники за балансиране на меридианната енергия; дейности за поддържане на постигнатия енергиен баланс самостоятелно; осъзнатост и яснота относно цялостното ви благоденствие и енергиен баланс

+ Изграждане на 12-месечна стратегия за Благоденствие

+ Подарък книга Клетъчно хранене с Дени. Холистичен наръчник за здравословна грижа и любов към себе си.

+ 12-месечен достъп до приложение за изграждане на позитивни навици и нагласа за процъфтяване How Thrive

+ Достъп до затворена Facebook група с онлайн материали и уебинари

Цена на  Холистичен пакет:  1300 лв/ годишно (Предплащат се 600 лв преди започване на първия 6-месечен период и 600 лв преди започване на втория 6-месечен период) 
Цена за участие в програмата на месец: под 110 лв. 

Премиум пакет Цялостна стратегия за енергиен баланс и благоденствие на всички нива: Получавате всеки месец 1 кинезиологичен баланс с времетраене 60-90 минути, включващ определяне на целта/областта за подобрение/намерението ви; намиране на блокираната емоция, която поражда енергийния дисбаланс; цялостна картина на протичането на 14-те енергийни канала чрез мускулни тестове; избор от множество техники за балансиране на меридианната енергия; дейности за поддържане на постигнатия енергиен баланс самостоятелно; осъзнатост и яснота относно цялостното ви благоденствие и енергиен баланс

+ Изграждане на 12-месечна стратегия за Благоденствие, включваща специален фокус върху Физическо благоденствие, Емоционално благоденствие, Осъзнатост и позитивни навици

+ Подарък книга Клетъчно хранене с Дени. Холистичен наръчник за здравословна грижа и любов към себе си.

+ 12-месечен достъп до приложение за изграждане на позитивни навици и нагласа за процъфтяване How Thrive

+ Достъп до затворена Facebook група с онлайн материали и уебинари

+ Индивидуална комбинация цветни есенции, свързани с темата и целта, балансирани в месеца

+ Възможност за 2 допълнителни онлайн консултации всеки месец

+ 2 индивидуални или групови обучения по K-Power сертифицирани курсове за енергиен баланс

+ Възможност за комбинирана консултация със семеен партньор или бизнес партньор

Цена на  Премиум пакет:  3400 лв/ годишно (Предплащат се 1700 лв преди започване на първия 6-месечен период и 1700 лв преди започване на втория 6-месечен период) 
Цена за участие в програмата на месец:  под 280 лв.  

Ще се радвам да сме заедно в това пътешествие към повече баланс и благоденствие на всички нива в живота ви.